Foto's OVA Aftrap 2020

 De foto's van de Aftrap 2020 staan hier in het fotoboek. 
Lees verder.

Verslag Algemene Ledenvergadering OVA 2019

 Het verslag is toegankelijk middels deze link.
Lees verder.

De foto's van het Ondernemerscafé van 19 september staan op de website.

Thema: groen, groener, groenst. Klik hier om het album te openen.
Lees verder.

Foto's van het ondernemerscafé en bedrijvenbezoek.

De foto's van het ondernemerscafé van 28 maart met het thema "Zo vader zo zoon" vindt u hier.

De foto's van het bedrijvenbezoek van 9 april 2019 aan Beblo en Richard Janssen Staal op het nieuwe Florapark vindt u hier.

Lees verder.

OVA nieuwsbrief najaar 2018...

...staat online en is hier te openen. 
Lees verder.

Ondernemerscafé 29 november 2018

Thema: Jubilarissen

De foto's staan hier online.

Lees verder.

Foto's ondernemerscafé 20 september 2018

Klik hier voor de de foto's van het ondernemerscafé met als thema: Internationaal ondernemen

Lees verder.

OVA Doe Dag 2018

Een foto impressie van de OVA Doe Dag in Valkenswaard vindt u hier op de deze website.
Lees verder.

Afscheid Dorthe de Jong en Wim van Boxtel

Tijdens de vergadering op 30 mei j.l. heeft de werkgroep Detail afscheid genoemen van Dorthe de Jong en Wim van Boxtel.
Nienke v.d. Mortel (No Kidding) en Ton Koppens (Shoeby) zullen de werkgroep gaan versterken.
Ook Ilse zal als bestuurslid OVA periodiek aanwezig zijn bij het overleg van deze werkgroep.
Namens alle detaillisten bedanken wij Dorthe en Wim voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren!

Lees verder.

Aftrap 2018 en Algemene Ledenvergadering

Een kort verslag en foto's kunt u hier bekijken.
Lees verder.

Ondernemerscafé 23 november 2017

Klik HIER voor de foto's.
Lees verder.

Bedrijvenbezoek 12 oktober 2017

Maar liefst drie bedrijven stonden op het programma. Een "walking van Kuppenveldweg" naar Van Esch biljarts, Rene Thijs natuursteen en HG engineering. Een geslaagde formule.
Foto's vindt u hier.

Lees verder.

Ondernemerscafé 21 september j.l.

Girlpower

Met vijf vrouwelijke gasten was het ladys night op dit ondernemerscafé.
Foto's vindt u hier.

Lees verder.

Dia Doe Dag 2017 en de ADS Speeddate

De foto's en een verslagje van de Dia Doe Dag 2017 staan hier,
en die van de ADS Speeddate hier.

Lees verder.

Advies aan Stichting Centrummanagement Asten

Jaarlijks brengt de OVA een advies uit aan de Stichting Centrummanagement Asten. Dat advies komt tot stand op voorstel van de werkgroep Detail en nadat de detailleden in vergadering bijeen zijn gehoord. Het advies voor 2018 kunt u hier downloaden.

Foto's ondernemerscafé: mannen van staal

Klik hier voor de foto's van het ondernemerscafé van 18 mei jl.


Lees verder.

Glasvezel in het buitengebied!

ondertekening-samenwerkingsovereenkomst-glasvezel-in-buitengebied 01Een zevental Brabantse gemeenten heeft de weg vrijgemaakt om circa 6.500 adressen in het buitengebied van een glasvezelnetwerk te voorzien.
Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Asten, Cranendonck, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Someren en Son en Breugel hebben met de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de uitrol van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden gerealiseerd kan worden.


Lees verder.

Duurzaam ondernemen

Van de Kamer van Koophandel ontvingen wij onderstaand bericht.

Lees verder.

Foto's Ondernemerscafé en Bedrijfsbezoek Lolaar

De foto's van het ondernemerscafé van 16 maart en van het bedrijfsbezoek aan Lolaar staan online.

Lees verder.

Aftrap 2017

Op woensdag 11 januari 2017 werd de Aftrap 2017 gehouden in zaal De Berken van Hotel Nobis. Een verslagje en de foto's kunt u hier bekijken.


Lees verder.

Laat uw stem horen!

Hoe denk jij over een autovrije Markt? En moet er wel of geen gemeentelijke herindeling komen? TipAsten is een nieuw online platvorm waar iedereen in Asten, Heusden en Ommel kan meedenken over onderwerpen die leven in de lokale samenleving. Onderwerpen die ook Astense ondernemers aangaan!

TipAsten is een initiatief van het Peelbelang en onderzoeksbureau Toponderzoek en zij vinden het belangrijk dat ook de Astense ondernemers hieraan deelnemen. Voor ons, ondernemers, een mooi platvorm om voor onze belangen op te komen en onze mening te ventileren. De resultaten van de onderzoeken vormen namelijk een voedingsbodem voor de plaatselijke journalistiek en heeft daarmee een signaalfunctie richting de plaatselijke politiek. Aanmelden voor dit burgerpanel kan eenvoudig op www.tipasten.nl, hier vind je ook meer informatie over dit initiatief.
Lees verder.

GVVP ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om het GVVP ter inzage te leggen. Dat wil zeggen dat voordat het stuk definitief wordt vastgesteld iedereen de mogelijkheid heeft om kennis te nemen van het nieuwe beleid. Iedereen is ook vrij om een reactie te geven op het nieuwe beleid. Deze reacties worden verzameld in een ‘inspraaknota’ en ter overweging meegegeven aan het college en de gemeenteraad. De inspraakperiode duurt 6 weken na publicatie. Alle reacties die na de 6 weken worden ontvangen kunnen niet worden meegenomen in de inspraaknota.
Lees verder.

NIX18

De Gemeente Asten heeft onlangs een themapagina gepubliceerd rondom het thema NIX18. De publicatie kunt u hier downloaden. 

DIA Doe Dag

 Het verslag en de foto's van de DIA Doe Dag kunt u nu in het fotoboek bekijken.

Meldpunt ongenode gasten

Nadat er massaal positief gereageerd is door de OVA-ondernemers op de vraag of men het een goed idee vond een centraal meldpunt voor ondernemers te maken, waarop melding gemaakt kan worden van “ongenode gasten”, (diefstal, (poging tot) inbraak, spookfacturen, zwendelpraktijken (aan de deur) enz.) is besloten om het meldpunt te effectueren. Het succes zal afhankelijk zijn van de input die de ondernemers geven.

DUS: is één van bovenstaande zaken u overkomen meld dit dan via Meldpunt “Ongenode gasten” zodat andere ondernemers gewaarschuwd zijn.

Klik hier om het meldpunt ongenode gasten te openen.
Lees verder.

Wat doen we nog als OVA detail nu een aantal activiteiten naar CMA zijn overgegaan?

Het CMA bestaat op basis van afspraken met de OVA, Horeca, Vastgoedeigenaren, Rabobank en gemeente. Twee bestuursleden van de OVA detail hebben zitting in het bestuur van het CMA en vertegenwoordigen daar de belangen van de leden van de OVA met last en ruggespraak. OVA detail blijft dus haar leden vertegenwoordigen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het CMA.

Lees verder.

Ondernemen doe je samen

Agenda

In verband met corona zijn alle activiteiten in 2020 bevroren.