Ledenvergadering Detail

 

Beste detailisten,

Graag nodigen wij jullie uit voor onze ledenvergadering. Deze vindt plaats op dinsdag 25 september 2018 om 20.00 uur in Het Wapen van Asten, Burgemeester Wijnenstraat 19. Na afloop kunnen de liefhebbers een potje bowlen.


De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

- Opening/mededelingen.
- Verslag vergadering d.d. 26 september 2017 (zie bijlage).
- Advies OVA aan CMA 2019 (zie bijlage).
- Rondvraag sluiting.


U kunt zich hier aanmelden!


Wij zien jullie graag op dinsdag 25 september a.s.

Met vriendelijke groet,
Willem Vervoordeldonk
Coördinator werkgroep detail
 


Lees verder.

OVA Doe Dag 2018

Een foto impressie van de OVA Doe Dag in Valkenswaard vindt u hier op de deze website.
Lees verder.

Afscheid Dorthe de Jong en Wim van Boxtel

Tijdens de vergadering op 30 mei j.l. heeft de werkgroep Detail afscheid genoemen van Dorthe de Jong en Wim van Boxtel.
Nienke v.d. Mortel (No Kidding) en Ton Koppens (Shoeby) zullen de werkgroep gaan versterken.
Ook Ilse zal als bestuurslid OVA periodiek aanwezig zijn bij het overleg van deze werkgroep.
Namens alle detaillisten bedanken wij Dorthe en Wim voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren!

Lees verder.

Aftrap 2018 en Algemene Ledenvergadering

Een kort verslag en foto's kunt u hier bekijken.
Lees verder.

OVA algemene ledenvergadering 2018

Tijdens de aftrap 2018, voorafgaand aan het buffetdiner, vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De uitnodiging met daarin het programma is verstuurd aan de leden en vindt u hier op de website.
Aangezien ervoor gekozen is om de ledenvergadering in beknopte vorm te houden zijn de verslagen en de notulen van 2017 op de website geplaatst, de linkjes staan hieronder.
Iedereen is van harte welkom maar wel voor 20 januari hier even aanmelden s.v.p.
 
Notulen OVA ledenvergadering 2017
Verslag hoofdbestuur
Verslag werkgroep DIA
Verslag werkgroep Detail

Lees verder.

Ondernemerscafé 23 november 2017

Klik HIER voor de foto's.
Lees verder.

Opening Florapark

Op vrijdag 17 november werd het Florapark officieel geopend.
Voor een kort verslag en foto's klik HIER.

Lees verder.

Bedrijvenbezoek 12 oktober 2017

Maar liefst drie bedrijven stonden op het programma. Een "walking van Kuppenveldweg" naar Van Esch biljarts, Rene Thijs natuursteen en HG engineering. Een geslaagde formule.
Foto's vindt u hier.

Lees verder.

Ondernemerscafé 21 september j.l.

Girlpower

Met vijf vrouwelijke gasten was het ladys night op dit ondernemerscafé.
Foto's vindt u hier.

Lees verder.

Dia Doe Dag 2017 en de ADS Speeddate

De foto's en een verslagje van de Dia Doe Dag 2017 staan hier,
en die van de ADS Speeddate hier.

Lees verder.

Advies aan Stichting Centrummanagement Asten

Jaarlijks brengt de OVA een advies uit aan de Stichting Centrummanagement Asten. Dat advies komt tot stand op voorstel van de werkgroep Detail en nadat de detailleden in vergadering bijeen zijn gehoord. Het advies voor 2018 kunt u hier downloaden.

Foto's ondernemerscafé: mannen van staal

Klik hier voor de foto's van het ondernemerscafé van 18 mei jl.


Lees verder.

Glasvezel in het buitengebied!

ondertekening-samenwerkingsovereenkomst-glasvezel-in-buitengebied 01Een zevental Brabantse gemeenten heeft de weg vrijgemaakt om circa 6.500 adressen in het buitengebied van een glasvezelnetwerk te voorzien.
Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Asten, Cranendonck, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Someren en Son en Breugel hebben met de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib) afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de uitrol van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden gerealiseerd kan worden.


Lees verder.

Duurzaam ondernemen

Van de Kamer van Koophandel ontvingen wij onderstaand bericht.

Lees verder.

Foto's Ondernemerscafé en Bedrijfsbezoek Lolaar

De foto's van het ondernemerscafé van 16 maart en van het bedrijfsbezoek aan Lolaar staan online.

Lees verder.

Aftrap 2017

Op woensdag 11 januari 2017 werd de Aftrap 2017 gehouden in zaal De Berken van Hotel Nobis. Een verslagje en de foto's kunt u hier bekijken.


Lees verder.

Laat uw stem horen!

Hoe denk jij over een autovrije Markt? En moet er wel of geen gemeentelijke herindeling komen? TipAsten is een nieuw online platvorm waar iedereen in Asten, Heusden en Ommel kan meedenken over onderwerpen die leven in de lokale samenleving. Onderwerpen die ook Astense ondernemers aangaan!

TipAsten is een initiatief van het Peelbelang en onderzoeksbureau Toponderzoek en zij vinden het belangrijk dat ook de Astense ondernemers hieraan deelnemen. Voor ons, ondernemers, een mooi platvorm om voor onze belangen op te komen en onze mening te ventileren. De resultaten van de onderzoeken vormen namelijk een voedingsbodem voor de plaatselijke journalistiek en heeft daarmee een signaalfunctie richting de plaatselijke politiek. Aanmelden voor dit burgerpanel kan eenvoudig op www.tipasten.nl, hier vind je ook meer informatie over dit initiatief.
Lees verder.

GVVP ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om het GVVP ter inzage te leggen. Dat wil zeggen dat voordat het stuk definitief wordt vastgesteld iedereen de mogelijkheid heeft om kennis te nemen van het nieuwe beleid. Iedereen is ook vrij om een reactie te geven op het nieuwe beleid. Deze reacties worden verzameld in een ‘inspraaknota’ en ter overweging meegegeven aan het college en de gemeenteraad. De inspraakperiode duurt 6 weken na publicatie. Alle reacties die na de 6 weken worden ontvangen kunnen niet worden meegenomen in de inspraaknota.
Lees verder.

NIX18

De Gemeente Asten heeft onlangs een themapagina gepubliceerd rondom het thema NIX18. De publicatie kunt u hier downloaden. 

DIA Doe Dag

 Het verslag en de foto's van de DIA Doe Dag kunt u nu in het fotoboek bekijken.

Meldpunt ongenode gasten

Nadat er massaal positief gereageerd is door de OVA-ondernemers op de vraag of men het een goed idee vond een centraal meldpunt voor ondernemers te maken, waarop melding gemaakt kan worden van “ongenode gasten”, (diefstal, (poging tot) inbraak, spookfacturen, zwendelpraktijken (aan de deur) enz.) is besloten om het meldpunt te effectueren. Het succes zal afhankelijk zijn van de input die de ondernemers geven.

DUS: is één van bovenstaande zaken u overkomen meld dit dan via Meldpunt “Ongenode gasten” zodat andere ondernemers gewaarschuwd zijn.

Klik hier om het meldpunt ongenode gasten te openen.
Lees verder.

Wat doen we nog als OVA detail nu een aantal activiteiten naar CMA zijn overgegaan?

Het CMA bestaat op basis van afspraken met de OVA, Horeca, Vastgoedeigenaren, Rabobank en gemeente. Twee bestuursleden van de OVA detail hebben zitting in het bestuur van het CMA en vertegenwoordigen daar de belangen van de leden van de OVA met last en ruggespraak. OVA detail blijft dus haar leden vertegenwoordigen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het CMA.

Lees verder.

Ondernemen doe je samen

Agenda

20-09-2018

Ondernemerscafé

25-09-2018

Ledenvergadering Detail

Inschrijven

09-10-2018

Bedrijvenbezoekdag

29-11-2018

Ondernemerscafé