Werkgroep Detail

 

Ton Koppens

Maurice Janssen

Nienke van de Mortel

Willem Vervoordeldonk

Werkgroep Communicatie en PR

Mariëtte Swinkels

Ramon Weren

Werkgroep Evenementen | Ondernemerscafé

Rob Maas

Heidi v.d. Mortel

Noelle Loomans

Susan van Horssen

Sjoerd van Pelt

Hans Stienen

Ondernemen doe je samen

Agenda

In verband met corona zijn alle activiteiten in 2020 bevroren.