ADS Speeddate

Op dinsdag 27 juni vond een gezamenlijke netwerkbijeenkomst plaats van de ondernemersverenigingen uit Asten, Deurne en Someren. Dit initiatief is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de ondernemers in deze gemeenten. Het is de bedoeling dat de drie verenigingen twee keer per jaar een gezamenlijke activiteit organiseren.
De thema gedreven bijeenkomst stond in het teken van verbinden. Gastspreker Jan van Dijk, directievoorzitter Rabobank Peelland Zuid, duidde hierbij het belang van dit thema aan de hand van een aantal concrete voorbeelden. Hieruit blijkt de noodzaak en meerwaarde. Volgens Van Dijk speelt vertrouwen hierbij een belangrijke rol. Vertrouwen dat door samen te werken, kennis te delen en gezamenlijke activiteiten te initiëren ondernemers elkaar kunnen versterken. Na deze introductie werd het thema verder vormgegeven middels speeddate sessies. Voor de aanwezigen een mooie gelegenheid voor een verdere kennismaking.
De avond kende met een gezellige borrel een passende afsluiting. 

Ondernemen doe je samen

Agenda

14-06-2023

OVA Doe Dag

Inschrijven

12-07-2023

Zomeravondborrel

20-09-2023

Ondernemerscafé

25-10-2023

Bedrijfsbezoek

22-11-2023

Ondernemerscafé