Aftrap 2017

Op woensdag 11 januari 2017 werd de Aftrap 2017 gehouden in zaal De Berken van Hotel Nobis.

De leden van het bestuur verwelkomde de bezoekers en boden hen enkele consumpties aan. We mochten daarbij ook Burgemeester Vos en de wethouders van Bussel en Martens verwelkomen.

Monique Martens was de gesprekleidster van de avond. Na haar inleidende woorden volgde een nieuwjaarswens van de voorzitter. Hij pleitte o.a voor samenwerking tussen de in Asten gevestigde bedrijven om zo elkaar te versterken.

Daarna kreeg de heer Corné de Vooght van de Rabobank Peelland Zuid het woord. Hij gaf een schets van de toekomstvisie  van de bank en gaf nadrukkelijk aan, dat de coöperatieve bank dicht bij haar leden wil blijven staan. Dat was ook de achtergrond van een 5 man/vrouw sterke vertegenwoordiging bij de Aftrap.

De voorzitter bedankte Monique Martens met een fraaie bos bloemen. Voor Jan van Dijk was er het bekende kistje met wijn van de OVA.

Daarna volgde een gezellig samen zijn met een drankje en een hapje. De sfeer was prima, waarmee de toon voor 2017 is gezet.

Ondernemen doe je samen

Agenda

27-06-2024

Bezoek aan Kansplus en het Varendonck College

Inschrijven

18-09-2024

OVA Ondernemers Café

23-10-2024

Bedrijfsbezoek

20-11-2024

OVA Ondernemers Café: Jonge Ondernemers