Nieuwjaarsborrel

Ondernemersvereniging Asten (OVA) hield op donderdag 7 januari een bedrijfsbezoek bij Golfbaan het Woold aan de Gezandebaan in Heusden. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Jan Smeets, voorzitter van de OVA, hield tijdens de nieuwjaarsborrel een nieuwjaarsrede, die u hieronder kunt lezen.

OVA NIEUWJAARSBIJEENKOMST, DE AFTRAP 2016,
donderdag 7 januari 2016 bij GOLFBAAN ‘t Woold
Nieuwjaarsrede voorzitter Jan Smeets:
 
Beste leden, geachte aanwezigen,
Het nieuwe jaar is enkele dagen oud en het is daarom een goed moment om allereerst terug te kijken naar het oude jaar.
 
2015 was een goed jaar voor de OVA.
Er is veel georganiseerd in het afgelopen jaar.
Veel belangstelling is er voor de OVA bedrijfsbezoeken. We hebben ondermeer bezocht Koot automation, varkensbedrijf van de Heuvel en tomatenkwekerij Koolen.
Het is erg interessant om in de keuken en achter de schermen van collega-ondernemers te mogen kijken.
 
Bijzonder veel belangstelling is er tijdens de ondernemerscafés.
Totaal 12 ondernemers hebben zich gepresenteerd in 2015. Heel divers: jong en oud, groot en klein. Door de enthousiaste aanpak van onze Eva Jinek en Jeroen Pauw: Monique Martens en Roland Aarts dus, krijgen we een mooi beeld van het wel en wee van collega-ondernemers. In de sfeervolle Gloria komen vele ondernemers. Ook niet OVA-leden welkom. Veel politici en mensen van andere verenigingen bezoeken ons café. Aldus ontstaat interessante ontmoetingen.
 
Op 9 juni 2015 ging de OVA naar Den Bosch. Dit jaarlijks uitstapje is alleen voor OVA leden. De bus zat compleet vol, boven en beneden. Het was een erg gezellig dag met o.a. een rondvaart over de Binnendieze, een bierproeverij  en rondleiding door Den Bosch.
 
De vakantie werd ingeleid door ons traditioneel zomercafé. Het was erg druk en gezellig bij de Guitige Geit in Heusden.
Onze jaarvergadering was dit jaar in Ommel. Na een pittige vergadering, zorgde cabaretier John van de Sanden voor heerlijke humor.
 
 
De OVA heeft 2 belangrijke doelstellingen 1e belangbehartiging en 2e het creëren van een ondernemers netwerk.
Tijdens de netwerkbijeenkomsten kunnen ondernemers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Het is boeiend om tijdens een bedrijfsbezoek, OC of jaarlijks uitstapje nader kennis te maken met collega’s. Veel informatie en visitekaartjes worden uitgewisseld. Daarnaast zijn deze bijeenkomsten erg gezellig.
 
 
Behalve de netwerkbijeenkomsten besteden we als OVA veel aandacht aan belangenbehartiging.
We zetten in ons voor een goed ondernemersklimaat in Asten. In het centrum zijn we erg actief om en aantrekkelijk winkelcentrum te creëren. De OVA werkt hierbij intensief samen met het centrummanagement en de gemeente. Op initiatief van de OVA is het centrummanagement gestart. Aanvankelijk waren nog veel ondernemers die niet het nut en de noodzaal van een CM inzagen. Inmiddels zijn bijna alle centrumondernemers overtuigd van het belang van gezamenlijke acties.
 
 
OVA en CM hebben in 2015 samen veel winkelacties en evenementen georganiseerd. En met succes. Veel consumenten bezoeken ons centrum. Allereerst natuurlijk de inwoners van onze gemeente. Daarnaast in de zomer ook veel toeristen. Uit onderzoek blijkt dat ook veel consumenten uit de regio komen. De koopstroom van Someren naar Asten bijvoorbeeld, is veel groter dan omgekeerd van Asten naar Someren. Het fraaie winkelaanbod en de goede gratis parkeervoorzieningen trekken ook bezoekers uit Deurne, Helmond en zelfs Eindhoven. De markt en omgeving is mooi heringericht. De ondernemers samen hebben in 2015 gezorgd voor een nieuwe stijlvolle feestverlichting.
Het is geen gemakkelijke tijd voor winkeliers. Het faillissement van V & D en grote schoenenwinkels spreekt boekdelen. Internetaankopen worden steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen vragen om een creatieve aanpak.  Ondernemers in het centrum moeten samen werken aan een aantrekkelijk winkelklimaat. De consument wil een beleving. Als OVA willen de krachten van individuele ondernemers bundelen om de consument deze beleving te bieden.
 
Ook buiten het centrum van Asten is de OVA actief. Door een vruchtbare  samenwerking van de OVA en de gemeente is het zijn bedrijventerrein opgeknapt. In 2015 is het nieuwe bedrijventerrein Flora verder ontwikkelt. Dit is dringend noodzakelijk. Vanwege ruimte gebrek zijn inmiddels enkele Astense bedrijven verhuisd naar elders. Erg jammer dat deze bedrijven Asten moesten verlaten om hun uitbreiding te kunnen realiseren.  Gelukkig zit de gemeente niet stil. Het bestemmingsplan Florapark is door de raad vastgesteld. Er lopen nog enkele bezwarenprocedures, waardoor de definitieve uitgifte van kavels is vertraagd. Er zijn wel al intentieovereenkomsten gesloten. De rotonde voor de ontsluiting van het Florapark is  aangelegd. Er is veel belangstelling voor nieuwe bedrijfskavels. Diverse Astense bedrijven willen uitbreiden en groeien. Als OVA hopen wij dat spoedig de schop in de grond kan, zodat deze ondernemers hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen.
 
Tijdens onze jaarvergadering in april 2015 hebben we afscheid genomen met 3 bestuursleden. Na hun jarenlange inzet vonden Rene Martens, Hans Geven en Peter van de Akker dat het tijd was voor vers bloed. En vers bloed is er: gekomen: Hans van de Mortel, Miranda van Bussel, Willy Feller en Rob van Brussel hebben inmiddels enthousiast het stokje overgenomen.
 
We hebben in 2015 ook afscheid genomen onze ambtelijke secretaresse Yvonne Aarts. Deze duizendpoot kon haar werk in Helmond niet meer combineren met het OVA secretariaat. Yvonne is voorspoedig opgevolgd door Marleen Strauss.
 
Wat brengt het nieuwe jaar 2016?
In 2016 hoeven we niet naar de stembus voor landelijke of gemeentelijke verkiezingen. Gelukkig maar. Dit geeft rust. Ondernemers hebben belang bij stabiele en duidelijke bestuurders Geen ad hoc beleid, maar een lange termijn visie. Hopelijk kan de vluchtelingenproblematiek door Europa effectief aangepakt worden, onder leiding van onze premier Mark Rutte.
U ontvangt dit jaar wel nog een oproep voor een referendum. Een zogenaamd raadgevend referendum over het  Associatieakkoord van de EU met Oekraine. Naar mijn persoonlijk oordeel kunt u de oproepkaart het beste verscheuren en niet gaan stemmen. Dit referendum is een grote geldverspilling.
 
 
In Asten werken wij als OVA prettig samen met het gemeentebestuur. We rekenen en hopen ook in het nieuwe jaar op een constructieve samenwerking. We werken ook samen met andere organisaties. Samen met de ondernemersverenigingen van Someren en Deurne willen we dit jaar weer een ondernemersbeurs organiseren. We hebben samen reeds tweemaal een succesvolle ADS beurs georganiseerd. Dit waren business to business beurzen. Een beurs dus alleen gericht op ondernemers. We onderzoeken thans of de opzet aangepast moet worden. Misschien wordt de B to B beurs uitgebreid met een consumentenbeurs.
 
Wij werken samen met het museum, de VVV, CM en de gemeente voor een actieve promotie van Asten. Samen proberen we initiatieven te stimuleren en de coördineren onder de slogan “Asten klinkt als een klok”.
 
 
Natuurlijk organiseren we ook in 2015 weer diverse ondernemerscafés, bedrijfsbezoeken en uitstapjes. Verder willen nog meer informatie en voorlichting verstrekken. We informeren u per mail en via onze website. Daarnaast willen we ook thema avonden organiseren met interessante sprekers. Persoonlijk ben ook voor een verkiezing van de Astense ondernemer van het jaar. We hebben contacten met Siris, Peelbelang en andere media om ook op deze wijze het ondernemersklimaat in Asten te bevorderen.
 
Al deze activiteiten kan het bestuur natuurlijk niet alleen uitvoeren. Druk, druk, druk. Niemand heeft tijd, maar    iedereen  kan wel tijd maken. Gelukkig maken diverse leden tijd voor de OVA. Om alle talenten en energie van bestuur en leden zo effectief mogelijk te benutten willen we de verenigingsstructuur veranderen. Thans hebben we naast het hoofdbestuur, en ook nog een DIA en Detailbestuur. We willen deze 3 besturen vervangen door een algemeen bestuur. Naast dit bestuur worden diverse werk- en projectgroepen.  Het bestuur deze haar plannen nader presenteren tijdens de jaarvergadering.
 
 
De OVA heeft bijna 300 leden. In 2016 hopen we dit ledental te bereiken. De ledenwerfcampagne die we vorig jaar zijn gestart wordt gecontinueerd.
Ledenwerving kan het beste door persoonlijke contacten. U bent de beste OVA ambassadeur. Misschien is uw buurman, collega, vriend of familielid nog geen lid van de OVA. Wij vragen u uw collega-ondernemer te vragen of hij/zij lid willen worden van onze vereniging. Als blijk van waardering ontvangt u en het nieuwe lid samen 10 muntjes, die u kunt besteden in het ondernemerscafé.
 
 
Ik las op de scheurkalender de vraag ´Hoe bereik je de weg naar geluk? “Op de achterzijde stond het antwoord: “De weg naar geluk bereik je door op te houden je zorgen te maken over dingen waar je geen invloed op hebt.
Zo is het maar net. Als OVA kunnen we veel, maar we hebben ook onze beperkingen.
Samen staan we sterk.  Door de inzet van veel vrijwilligers is veel bereikt. Ik dank allen die in 2015  werk hebben verricht voor onze vereniging. Het OVA bestuur hoopt dat ook in 2016 weer veel georganiseerd en bereikt kan worden door uw inzet.
 
Ik wens u allen een gelukkig 2016.
 
Jan Smeets,  voorzitter OVA.

Ondernemen doe je samen

Agenda

27-06-2024

Bezoek aan Kansplus en het Varendonck College

Inschrijven

18-09-2024

OVA Ondernemers Café

23-10-2024

Bedrijfsbezoek

20-11-2024

OVA Ondernemers Café: Jonge Ondernemers