Nieuwjaarsreceptie 2011

De sneeuw weer gedooid, gladheid opgelost, dus deze keer zonder problemen naar de Nieuwjaarsborrel van de OVA. Dhr. Frank Smeijers, nieuwe eigenaar van De Klothoeve, gaf direct aan er de volgende keer alles aan te zullen doen om het te laten sneeuwen om zo de sprookjesachtige sfeer van voorgaande keren terug te halen. Dhr. Smeijers mag dan geen invloed hebben gehad op het weer, binnen had hij gezorgd voor een perfecte ambiance met heerlijke hapjes en ook de nodige drankjes.

Ook dit jaar zijn weer veel van onze leden aanwezig, en ook de Astense Politiek is weer goed vertegenwoordigd. Onderlinge contacten tussen onze leden, maar ook met de Astense politici, blijken ook nu weer goed te zijn. Een belangrijke doelstelling van de OVA is dan ook het bevorderen van deze contacten. Vele handen worden op deze avond geschud en het nieuw aangebroken jaar wordt volop besproken. Ook de OVD en de OVS zijn vertegenwoordigd waaruit ook maar weer eens blijkt hoezeer ondernemers(verenigingen) hechten aan goede onderlinge
contacten.

Natuurlijk neemt onze voorzitter, Jan Smeets, nog even het woord. Hij laat een aantal zaken van het afgelopen jaar de revue passeren en geeft aan tevreden te zijn over een aantal ontwikkelingen die in Asten gaande zijn. Er is natuurlijk nog veel te doen, maar het is ook wel eens goed om een keer terug te kijken op wat er gerealiseerd is. Daar is de Nieuwjaarsborrel natuurlijk een uiterst geschikt moment voor.

Al met al een zeer geslaagde avond waar onder het genot van een heerlijk hapje en een drankje veel besproken is. Laten we hopen dat we deze traditie nog lang mogen voortzetten. En dat het een speciale avond zal zijn waar de OVA leden graag tijd voor vrij maken!

Frank van Stekelenburg

Ondernemen doe je samen

Agenda

14-06-2023

OVA Doe Dag

Inschrijven

12-07-2023

Zomeravondborrel

20-09-2023

Ondernemerscafé

25-10-2023

Bedrijfsbezoek

22-11-2023

Ondernemerscafé