GVVP ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om het GVVP ter inzage te leggen. Dat wil zeggen dat voordat het stuk definitief wordt vastgesteld iedereen de mogelijkheid heeft om kennis te nemen van het nieuwe beleid. Iedereen is ook vrij om een reactie te geven op het nieuwe beleid. Deze reacties worden verzameld in een ‘inspraaknota’ en ter overweging meegegeven aan het college en de gemeenteraad. De inspraakperiode duurt 6 weken na publicatie. Alle reacties die na de 6 weken worden ontvangen kunnen niet worden meegenomen in de inspraaknota.

Inzien van het nieuwe beleid
Een ter inzage legging gebeurt tegenwoordig digitaal maar is eventueel ook op papier in te zien op het gemeente huis. De publicatie en de stukken kan hier worden ingezien:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-124996.html

In de linker kolom van de webpagina staan alle modules en bijlagen.

Inloopavond
Voor alle geïnteresseerden wordt op woensdag 5 oktober tussen 17:00u en 19:00u een inloopavond georganiseerd. Tijdens de inloopavond is het mogelijk om vragen te stellen en de stukken in te zien.
Ondernemen doe je samen

Agenda

In verband met corona zijn alle activiteiten in 2020 bevroren.